Technical Support พื้น PU & พื้น Epoxy

Technical Support พื้น PU & พื้น Epoxy

Technical Support พื้น PU & พื้น Epoxy เป็นหน่วยงานหลักที่บริษัท VIC ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เราดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทย์ “Technical Leader” ที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราก้าวมาถึงวันนี้ เราสั่งสมประสบการณ์และพํฒนาบุคคากรด้านเทคนิคมา เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการด้านตัวสินค้าและการบริการที่ตรงกับความต้องการ ถูกตามหลักเทคนิค ลดเวลาและประหยัดต้นทุน
Technical Support พื้น PU & พื้น Epoxy เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า ตัวแทนฝ่ายขายและทีมช่างที่ติดตั้งงานพื้น PU & งานพื้น Epoxy เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการท่านลูกค้า ทางบริษัท VIC ได้แบ่งที่ออกต่มภาคของประเทศไทย

Technical Support: คุณพงษ์ศักดิ์
Mobile : 086-515 4601
E-Mail : pongsak@vicepoxyflooring.com

ภาคกลาง
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกำแพงเพชร
3. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดนครนายก
5. จังหวัดนครปฐม
6. จังหวัดนครสวรรค์
7. จังหวัดนนทบุรี
8. จังหวัดปทุมธานี
9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. จังหวัดพิจิตร
11. จังหวัดพิษณุโลก
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดลพบุรี
14. จังหวัดสมุทรปราการ
15. จังหวัดสมุทรสงคราม
16. จังหวัดสมุทรสาคร
17. จังหวัดสิงห์บุรี
18. จังหวัดสุโขทัย
19. จังหวัดสุพรรณบุรี
20. จังหวัดสระบุรี
21. จังหวัดอ่างทอง
22. จังหวัดอุทัยธานี
ภาคตะวันออก
1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดปราจีนบุรี
6. จังหวัดระยอง
7. จังหวัดสระแก้ว

Technical Support: คุณโอปอ
Mobile : 061-9262926
E-Mail : lucksuna@vicepoxyflooring.com

ภาคตะวัออกเฉียงเหนือ
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
6. จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดบุรีรัมย์
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดมุกดาหาร
10. จังหวัดยโสธร
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
12. จังหวัดเลย
13. จังหวัดสกลนคร
14. จังหวัดสุรินทร์
15. จังหวัดศรีสะเกษ
16. จังหวัดหนองคาย
17. จังหวัดหนองบัวลำภู
18. จังหวัดอุดรธานี
19. จังหวัดอุบลราชธานี
20. จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคเหนือ

1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดพะเยา
5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. จังหวัดลำปาง
8. จังหวัดลำพูน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

Technical Support: คุณจุ๊บแจง
Mobile : 061-9262926
E-Mail : lucksuna@vicepoxyflooring.com

ถาคใต้

1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดระนอง
11. จังหวัดสตูล
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. จังหวัดยะลา

ภาคตะวันตก

1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดตาก
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. จังหวัดเพชรบุรี
5. จังหวัดราชบุรี

3 Comments