Tag Archive | เคลือบ ใส

สีทาพื้น สำหรับใช้งานรถเข็น Cart

สีทาพื้น

สีทาพื้น สำหรับใช้งานรถเข็นที่มีการใช้งานเป็นประจำ วันนี้มีลูกค้าโทรมาขอคำปรึกษาปัญหาทาสีแล้วสีหลุดและเป็นรอยง่าย ลูกค้ามีการใช้งานเข็นของผ่านด้วยรถเข็นห้างสรรพสินค้า รถเข็นมีน้ำหนัดไม่เกิน 400 กิโลกรัม ลูกค้าพบปัญหาว่าพื้นเป็นรอยล้อรถและเป็นรอยขุดขีดง่าย  พื้นเดิมลูกค้าเป็นพื้นสแตมคอนกรีตมีแนวทางการแก้ปัญหาแนวทางไหนได้บ้าง

สีทาพื้นมีให้เลือกหลากหลายประเภทในอุตสาหกรรมงานพื้น ผู้ใช้งานต้องศึกษาหรือสอบถามคุณสมบัติของสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปัญหาของลูกค้าเกิดจากลูกค้าเองเลือกใช้พื้นเป็นสแตมท์คอนกรีตซึ่งจะมีการเคลือบใส หรือ การทาสีทับหน้าแบบ เคลือบใส หรือ วานิชที่มีการใช้ในตลาด เช่น A100 ซึ่งสารเคลือบใสชนิดนี้จะเป็นประเภทสารเคมีอะคลีลิก สามารถทาบนหิน อิฐและสแตมท์คอนกรีตได้ดี แต่ปัญหาคือสาร Acrylic มีความทนทานต่อการใช้งานแบบคนเดิน Foot traffic ได้ดี แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานหนัก เช่น รถเข็น Cart สำหรับเข็นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก พื้นคอนกรีตจึงเกิดเป็นรอย ซึ่งเป็นปัญหาพื้นคอนกรีตเป็นรอยของลูกค้า

แนวทางการแก้ปัญหาของลูกค้าสามารถทำได้ หลายแนวทางด้วยกัน ผู้เขียนขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมจากแนวทางอื่นอีกหนึ่งทางเลือก ลูกค้าสามารถทำการเคลือบทับพื้นสีเก่าด้วย “สีทาพื้น PU Coating Clear” สีพียูชนิดใสสามารถทาลงบนสีเก่ได้เลย สีพื้น PU มีความต่อการใช้งานรถเข็น Cart ได้ดี อีกทั้งมีความทนทานต่อแสง UV resistance ได้ดีเยี่ยม สี PU Coating มีความเงาวาวสูง ทำให้พื้นมีความสวยงาม Continue reading