Tag Archive | สี Epoxy

นวัฒกรรมใหม่ พื้น Epoxy Coating คุณภาพ Epoxy Self Leveling

นวัฒกรรมใหม่ พื้น Epoxy Coating คุณภาพ Epoxy Self Leveling

นวัฒกรรมใหม่ พื้น Epoxy Coating คุณภาพ Epoxy Self Leveling เป็นการค้นพบความรู้ใหม่ที่จะเปลี่ยน สี Epoxy Coating แบบบางหรือกลิ้งเอาไปตลอดกาล เมื่อทาง DIVA Coating ได้ทำการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเรื่องงานพื้น Epoxy เพื่อปรับปรุงสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการลูกค้า

เนื่องจากสภาพเศรษกิจปัจจุบัน การลงทุนการทำโรงงานใหม่มีน้อยลง พื้นที่ทำก็ต้องมีราคาไม่สูงมากนัก หากต้องการทาสีพื้นคอนกรีตขัดมันที่ต้องการอายุการใช้งานที่นานเกิน เราก็ต้องเลือกใช้ สี Epoxy Self Leveling Floor ซึ่งต้องทำความหนาอย่างน้อยที่สุด 2 มิลลิเมตร ซึ่งมีราคาพอสามควร เราจึงได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ สีอีพ็อกซีโคทติ้งแบบบาง ที่ให้ฟิล์มสีเงาเป็นกระจก ไม่มีรอยต่อ ลักษณธผิวและคุณภาพแบบ Epoxy Self Leveling แต่ราคาถูกแบบ Epoxy Coating ซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งใหม่ของเรา Continue reading

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริงไหม

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริงไหม

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริง เป็นคำถามที่ท้าทายสำหรับโรงงานผู้ผลิต นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาดและผู้ติดตั้งพื้นอย่างเรามาก ผมในฐานะที่เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เราสามารถทำได้จริงครับ เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านในปัจจุบันช่วยให้การทำพื้นอีพ้อกซี่ ราคาถูกลง

เนื่องจากจากขนาดของการใช้งาน พื้น Epoxy โตมาก ตลาด สี Epoxy ไม่ได้ใช้เฉพาะเป็นพื้นโรงงานเท่านนั้น แต่มีการขยายสูง ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า บ้านและที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทำให้ราวัตถุดิบในการผลิตสี Epoxy เช่น Epoxy resin ซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตสี Epoxy มีราคาลดต่ำลงด้วย Continue reading

พื้นอีพ็อกซี่ พื้น PU รับโหลดรถโฟล์คลิฟได้หรือ

พื้น Epoxy

พื้นอีพ็อกซี่ หรือ พื้น PU รับโหลดได้จริงหรือ

พื้นอีพ็อกซี่ และ พื้นพียูสามารถรับน้ำหนักรถโฟลคลิฟท์ได้จริงหรือเปล่า คำถามนี้กลายเป็นข้อสงสัยสำหรับท่านลูกค้าใหม่ที่ต้องการจะเลือกใช้พื้นอีพ็อกซี่ หรือลูกค้าที่เคยใช้งานพื้น Epoxy และพื้นพียูอยู่แล้ว สาเหตุเกิดจากความไม่มั่นใจและยังไม่มีผู้ให้ข้อมูลที่ดีพอหรือให้ความมั่นใจว่าใช้ได้ บทความนี้จะเขียนถึงหลักการรับน้ำหนัก ประเภทของการรับน้ำหนัก “Loading” ประเภทรถ Fork Lift และหลักการเลือกใช้งานสีอีพ็อกซี่เป็นพื้นโรงงาน

ประเภทของการรับน้ำหนัก

การรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีต พื้น Epoxy และพื้น PU มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศ์ทเมตร สำหรับคอนกรีตเริมเหล็กมี่ค่าการรับน้ำหนักอยู่ในช่วง 2300 – 2400 กก./ลบ.ม. การรับน้ำหนักสำหรับพื้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Static กับ Dynamic Load

การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU (Loading) จากการใช้งานรถโฟลคลิฟเป็นหัวข้อที่สำคัญมากว่าแรงที่กระทำกับพื้นเมื่อเรามีการใช้รถโฟล์คลิฟ (Forklift) เพื่อจะได้ทำการเลือกใช้สีพื้นและความหนาพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU ให้ถูกต้อง การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จากการใช้งานรถโฟลคลิฟมี 2 ประเภท คือ Static load และ Dynamic Load

Static load คือการรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จากรถโฟล์คลิฟในสภาวะจอดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งมีสกมารทางคณิตศ่าสตร์คำนวณการรับโหลดของพื้นได้โดยเลย ซึ่งหน่วยที่เราใช้วัดคือ lbs./Sq. ft. (PSF)

เคลือบพื้น epoxy_03

 Fig. 2 การรับโหลดของรถโฟล์คลิฟ

              Dynamic Load คือ การรับรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่ หรือพื้น PU ในสภาวะที่รถโฟล์คลิฟมีการเคลื่อนที่ เช่น การวิ่ง การเลี้ยว การเบรค การยกคานลิฟขึ้นหรือลง เป็นต้น ซึ่งการรับโหลดแบบนี้ต้องรู้ค่าสูงสุดที่พื้นสามารถรับได้ (Critical Load) ซึ่งมีค่าสูงกว่า Static Load แต่อย่างไรก็ตาม Dynamic load จากรถโฟล์ลิฟยังมีความรู้อยู่น้อยมาก อิกทั้งยังไม่มีสมการทางคณิตศาสตร์ออกมาให้เห็น ดังนั้นการแนะนำการใช้หรือการแนะนำความหนาพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PUจะได้จากการทดลองในห้องทดลองและการเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริงของลูกค้า ซึ่งสองกระบวนการนี้ ทาง VIC Coatings ได้ทำการเก็บข้อมูลไว้เป็นอย่างดี การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จะเกี่ยวกับการออกแบบระบบสีพื้นและความหนาเพื่อให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ เพื่อแนะนำให้ท่านผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเยืดอายุการใช้งาน Continue reading