Tag Archive | สีพื้น อีพ็อกซี่

สีพื้น Epoxy สีพื้น PU สำหรับทางวิ่ง Forklift Way

สีพื้น คือ สีอะไร

สีพื้น อีพ็อกซี่ สีพื้น พียู
สีพื้น Epoxy สีพื้น PU คือ สีพื้นสำหรับทาทางวิ่งรถโฟล์คลิฟท์จริงไหม? เป็นคำถามแรกๆของผู้ที่สนใจที่ต้องการทำพื้นโรงงาน epoxy เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้ ขบวนการขนส่งและยกสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้งานรถโฟล์คลิฟเป็นเครื่องจักรกลหลักในการทำงาน ซึ่งในแต่ล่ะโรงงานจะมีการเลือกใช้ประเภทรถ Fork Lift ที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งในโรงงานหนึ่งๆอาจจะมีการใช้งานรถ Forklift มากว่า 3 ประเภท เช่น รถยกไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์นำ้หนัก 1.5 ตัน หรือ 2.5 ตัน เป็นต้น ประเภทรถจะขึ็นกับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะยกหรือเคลื่อนย้าย ในแต่ละวันกิจกรรมการวิ่งของมันจะเกิดขึ้นการขนส่งตลอดเวลาทำงาน ทำให้พื้นปูนที่บริเวณทางวิ่งมีโอกาศเกิดความเสียหายมาก เช่น การสึกกร่อนจากการใช้งาน การแตกจากการหล่นของชิ้นงาน การลื่นไถลเมื่อพื้นเปียก พื้นคอนกรีตเกิดความเสียหายจากการหกรั่วไหลของสารเคมี เป็นต้น ดังนั้นพื้นคอนกรีตตามแนวทางวิ่งของรถ Forklift จะต้องมีคุณสมบัติการรับโหลดหรือการรับการกระแทกสูงกว่าบริเวณเพื่อให้ได้คุณสมบัติเหมาะกับการใช้งาน มัประสิทธิภาพสูงและเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น Continue reading