Tag Archive | พื้น Epoxy ราคา

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริงไหม

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริงไหม

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริง เป็นคำถามที่ท้าทายสำหรับโรงงานผู้ผลิต นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาดและผู้ติดตั้งพื้นอย่างเรามาก ผมในฐานะที่เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เราสามารถทำได้จริงครับ เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านในปัจจุบันช่วยให้การทำพื้นอีพ้อกซี่ ราคาถูกลง

เนื่องจากจากขนาดของการใช้งาน พื้น Epoxy โตมาก ตลาด สี Epoxy ไม่ได้ใช้เฉพาะเป็นพื้นโรงงานเท่านนั้น แต่มีการขยายสูง ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า บ้านและที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทำให้ราวัตถุดิบในการผลิตสี Epoxy เช่น Epoxy resin ซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตสี Epoxy มีราคาลดต่ำลงด้วย Continue reading