สีพื้น Epoxy สีพื้น PU สำหรับทางวิ่ง Forklift Way

สีพื้น คือ สีอะไร

สีพื้น อีพ็อกซี่ สีพื้น พียู
สีพื้น Epoxy สีพื้น PU คือ สีพื้นสำหรับทาทางวิ่งรถโฟล์คลิฟท์จริงไหม? เป็นคำถามแรกๆของผู้ที่สนใจที่ต้องการทำพื้นโรงงาน epoxy เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้ ขบวนการขนส่งและยกสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้งานรถโฟล์คลิฟเป็นเครื่องจักรกลหลักในการทำงาน ซึ่งในแต่ล่ะโรงงานจะมีการเลือกใช้ประเภทรถ Fork Lift ที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งในโรงงานหนึ่งๆอาจจะมีการใช้งานรถ Forklift มากว่า 3 ประเภท เช่น รถยกไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์นำ้หนัก 1.5 ตัน หรือ 2.5 ตัน เป็นต้น ประเภทรถจะขึ็นกับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะยกหรือเคลื่อนย้าย ในแต่ละวันกิจกรรมการวิ่งของมันจะเกิดขึ้นการขนส่งตลอดเวลาทำงาน ทำให้พื้นปูนที่บริเวณทางวิ่งมีโอกาศเกิดความเสียหายมาก เช่น การสึกกร่อนจากการใช้งาน การแตกจากการหล่นของชิ้นงาน การลื่นไถลเมื่อพื้นเปียก พื้นคอนกรีตเกิดความเสียหายจากการหกรั่วไหลของสารเคมี เป็นต้น ดังนั้นพื้นคอนกรีตตามแนวทางวิ่งของรถ Forklift จะต้องมีคุณสมบัติการรับโหลดหรือการรับการกระแทกสูงกว่าบริเวณเพื่อให้ได้คุณสมบัติเหมาะกับการใช้งาน มัประสิทธิภาพสูงและเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น Continue reading

รูปแบบพื้นอิพ็อกซี่ (Epoxy types)

พื้นอิพ็อกซี่ เป็นพื้นเคมีสังเคราะห์ที่กำลังไดรับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติ>เด่นด้านความคงทน สวยงามและการบำรุงรักษาง่าย พื้นอิพ็อกซี่ ได้รับความนิยมมากในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพราะคุณสมบัติด้านการปกป้องผิวคอนกรีต จากการทำลายของสารเคมี กรด-ด่าง ความชื้นและการกระแทกจากอุบัติเหตุต่างๆ จากการขนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นอีพ็อกซี่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเรซินอีพ็อกซี่กับฮาร์ดเด็นเนอร์ (Polyamine) ได้สารพลาสติกแบบแข็ง   (rigdid plastic) ที่มีความสารถในการยึดเกาะอย่างดีเยี่ยมบนพื้นปูน และทนทานต่อการใช้งานแบบขัดถู การรับน้ำหนัก การใช้งานหนักได้ดี

 

พื้นอิพ็อกซี่สามารถออกแบบให้มีได้หลายชั้นตามความต้องการของชื้นงาน โดยหากมีความหนามากกว่า  2 มิลลิเมตรเราเรียกว่า Epoxy Sef Leveling หากความหนาน้อยกว่านั้นเรียกว่า อีพ็อกซี่โคทติ้งส์  โดยพื้นอิพ็อกซี่มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 1. ไม่ม่รอยต่อและรูพรุน
 2. หลากหลายสีสัน, การติดตั้งและแบบผิว
 3. ทนทานต่อการใช้งาน
 4. ทนทานต่อสารเคมี, กรด-ด่างและความชื้น
 5. ทนทานต่อการใช้งานรถโฟล์คลิฟ
 6. มีช่วงการใช้งานอุณหภูมิกว้าง จาก -40 ไปจนถึง 75 องศาเซลเซียส
 7. ทำความสะอาดง่าย

พื้นอิพ็อกซี่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามการใช้งาน คือ

 1. พื้นepoxy Mortar มีความแข็งแรงและทนทานสูงสุด เหมาะสำหรับพื้นที่ต้องการรับโหลดสูงๆ เช่น ลานโหลดสินค้า และใช้ได้ดีที่ช่วงอุณหภูมิต่ำ -40 องศสเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับงานห้องเย็น
 2. พื้นepoxy self leveling มีความเงางามสุงสุด มีความยืดหยุ่นดีมาก เหมาะกับพื้นโรงงานทั่วไปไปนถึงพื้นแบบ Heavy Duty
 3. พื้นepoxy coating มีราคาถูกที่สุด เหมาะกับดรงงานทั่วไป
 4. พื้นepoxy anti-static พื้นที่ออกแบบสำหรับพื้นที่ปลอดไฟฟ้าสถิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีหรืออิเล็กทรอนิค

รูปภาพแสดงรูปแบบพื้นอีพ๊อกซี่รูปแบบต่างๆ

1441358884612 1441358883839

 

14413588828751441358881249

 

พื้นโรงงาน (Heavy Floors) อุตสาหกรรมหนัก

พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมหนัก พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมหนัก คือพื้นที่ต้องการรับโหลดจากการวางเครื่องจักรขนาดใหญ่ การใช้งานรถโฟล์คลิฟขขาดตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป การสัญจรของรถโฟล์คลิฟตลอดทั้งวัน พื้นต้องสัมผัสกับน้ำมัน สารหล่อลื่น สารเคมีต่างๆ ตลอดการใช้งาน ดังนั้นพื้นต้องทนทานได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักนั้นต้องแบบมาจำเพาะสำหรับตาละโรงงาน หรือแต่ละพื้นที่การใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนนี้ เช่น Production Area, Workshop, Distributions Center และ Warehouse เป็นนต้น ในบทความนี้เราจะแยกการใช้งานให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น Production Area พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหนัก พื้นโรงงานพื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการใช้งานสูงสุด ทั้งเรื่องการขัดถู การขีดข่วนหรือการรับโหลดจากรถโฟล์กลิฟ พื้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระบบและหมาะสมกับงานแต่ละรูปแบบการใช้งาน เพราะหากพื้นเกิดความเสียหายแล้วการเข้าซ่อมแซ่มยากหากมีการผลิตแบบต่อเนื่อง

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหนักต้องสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ เวลาที่ใช้ทำสั้นก่อนเริ่มและหลังการทำการผลิตเท่านั้น ทาง VIC มีความรู้และประสบการณ์ที้งเรื่องระบบสีพื้นและการใช้งานพื้นโรงงานเป็นอย่างดี เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่เซฟ์ลเลเวลลิ่ง พื้น Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (พื้น Epoxy Coating)

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก_01

Fig.1 พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักสำหรับ”Production Area”

Workshop พื้นที่ส่วนซ่อมบำรุง (Workshop) พื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการกระแทก พื้นต้องรองรับความปลอดภัยเรืองพื้นไม่ลื่น (Safety Floor) ด้าย พื้นสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นแบบ พื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating) Distributions Center พื้นที่ส่วนกระจายสินค้า (Distributions Center) พื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการกระแทกได้ดีเยี่ยมเพราะพื้นที่นี้จะต้องการการส่งสินค้าและการโหลดของตลอดแวลา และทนทานต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดีหากมีการหกรั่วไหล พื้นต้องทนต่อการขัดถูจากการเดินหรือรถแฮนด์ลิฟได้ดี พื้นต้องรองรับความปลอดภัยเรืองพื้นไม่ลื่น (Safety Floor) ด้วย พื้นสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ พื้นที่เหมาะกับการใช้งาน คือระบบการเคลือบพื้นแบบ พื้นอีพ็อกซี่ Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating) Warehouse

พื้นที่ส่วนแวร์เฮาร์ส (Warehouse) พื้นโรงงานพื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการกระแทกได้ดีเยี่ยมเพราะพื้นที่นี้จะต้องการการส่งสินค้าและการโหลดของตลอดแวลา และทนทานต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดีหากมีการหกรั่วไหล พื้นต้องทนต่อการขัดถูจากการเดินหรือรถแฮนด์ลิฟได้ดี พื้นต้องรองรับความปลอดภัยเรืองพื้นไม่ลื่น (Safety Floor) ด้าย พื้นสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นแบบ พื้นอีพ็อกซี่ Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating) พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก_02 Fig.2 พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักสำหรับ Warehouse

Technical Support Tel: 086-515 4601, 096-193 8401 ID Line: pongsak_4610 E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com

พื้นอีพ็อกซี่ พื้น PU รับโหลดรถโฟล์คลิฟได้หรือ

พื้น Epoxy

พื้นอีพ็อกซี่ หรือ พื้น PU รับโหลดได้จริงหรือ

พื้นอีพ็อกซี่ และ พื้นพียูสามารถรับน้ำหนักรถโฟลคลิฟท์ได้จริงหรือเปล่า คำถามนี้กลายเป็นข้อสงสัยสำหรับท่านลูกค้าใหม่ที่ต้องการจะเลือกใช้พื้นอีพ็อกซี่ หรือลูกค้าที่เคยใช้งานพื้น Epoxy และพื้นพียูอยู่แล้ว สาเหตุเกิดจากความไม่มั่นใจและยังไม่มีผู้ให้ข้อมูลที่ดีพอหรือให้ความมั่นใจว่าใช้ได้ บทความนี้จะเขียนถึงหลักการรับน้ำหนัก ประเภทของการรับน้ำหนัก “Loading” ประเภทรถ Fork Lift และหลักการเลือกใช้งานสีอีพ็อกซี่เป็นพื้นโรงงาน

ประเภทของการรับน้ำหนัก

การรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีต พื้น Epoxy และพื้น PU มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศ์ทเมตร สำหรับคอนกรีตเริมเหล็กมี่ค่าการรับน้ำหนักอยู่ในช่วง 2300 – 2400 กก./ลบ.ม. การรับน้ำหนักสำหรับพื้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Static กับ Dynamic Load

การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU (Loading) จากการใช้งานรถโฟลคลิฟเป็นหัวข้อที่สำคัญมากว่าแรงที่กระทำกับพื้นเมื่อเรามีการใช้รถโฟล์คลิฟ (Forklift) เพื่อจะได้ทำการเลือกใช้สีพื้นและความหนาพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU ให้ถูกต้อง การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จากการใช้งานรถโฟลคลิฟมี 2 ประเภท คือ Static load และ Dynamic Load

Static load คือการรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จากรถโฟล์คลิฟในสภาวะจอดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งมีสกมารทางคณิตศ่าสตร์คำนวณการรับโหลดของพื้นได้โดยเลย ซึ่งหน่วยที่เราใช้วัดคือ lbs./Sq. ft. (PSF)

เคลือบพื้น epoxy_03

 Fig. 2 การรับโหลดของรถโฟล์คลิฟ

              Dynamic Load คือ การรับรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่ หรือพื้น PU ในสภาวะที่รถโฟล์คลิฟมีการเคลื่อนที่ เช่น การวิ่ง การเลี้ยว การเบรค การยกคานลิฟขึ้นหรือลง เป็นต้น ซึ่งการรับโหลดแบบนี้ต้องรู้ค่าสูงสุดที่พื้นสามารถรับได้ (Critical Load) ซึ่งมีค่าสูงกว่า Static Load แต่อย่างไรก็ตาม Dynamic load จากรถโฟล์ลิฟยังมีความรู้อยู่น้อยมาก อิกทั้งยังไม่มีสมการทางคณิตศาสตร์ออกมาให้เห็น ดังนั้นการแนะนำการใช้หรือการแนะนำความหนาพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PUจะได้จากการทดลองในห้องทดลองและการเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริงของลูกค้า ซึ่งสองกระบวนการนี้ ทาง VIC Coatings ได้ทำการเก็บข้อมูลไว้เป็นอย่างดี การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จะเกี่ยวกับการออกแบบระบบสีพื้นและความหนาเพื่อให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ เพื่อแนะนำให้ท่านผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเยืดอายุการใช้งาน Continue reading

ความจริงที่ต้องรู้ก่อนการทำสีพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy Floor)

ความจริงที่ต้องรู้ก่อนการทำสีพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy Floor)
จากประสบการณ์การทำงานทางเทคนิคที่ต้องเข้าสำรวจหน้างานและติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่มา จะมีคำถามมักถูกถามเป็นประจำจากลูกค้าของเรา ทำไมพื้นอิพ๊อกซี่จึงบวมและหลุด ทาแล้ว 2 เดือนผ่านไปต้องทาใหม่อีกแล้ว หรือพื้นทำไมเป็นรอยขีดข่วน หรือรอยรถโฟล์ลิฟ ซึ่งคำถามเหล่านี้เกิดจากท่านทำการทาสีพื้นอีพ๊อกซี่กันเอง ผมจะแยกเป็น 3 ประเด็นหลักให้เป็นแนวทางเบื้องต้น คือ ความชื้นของคอนกรีต การติดตั้งผิดขั้นตอนและการใช้งานพื้นอีพ๊อกซี่ที่เหมาะสม
ความชื้นจากคอนกรีตเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการบวมและหลุดร่อนของพื้นอีพ๊อกซี่ ซึ่งโดยปกติแล้วตัวฟิล์มมีการยึดเกาะได้ดีมากบนพื้นปูน แต่การดันจากความชื้นจากข้างในปูนทำให้หลุดได้ แรงดันจากการออสโมซิสมีความรุนแรงจนสามารถทำให้ฟิล์มสีเกิดการพอง (Blistering Defect) แล้วฟิล์มสีก็หลุดร่อนในที่สุด

สีพื้นอีพ็อกซี่_01

Fig. 1 การบวมของพื้นอีพ็อกซี่จาก (Blistering defect) จากความชื้น

           การเตรียมพื้นผิวก่อนการทำการทาสีผิดวิธี เช่น การเตรียมพื้นผิวไม่ดี ไม่สะอาด มีคราบน้ำมัน หรือบางครั้งไม่ทาตัวรองพื้นก่อนทาสีอีพ๊อกซี่ หรือใช้ผิดตัว ซึ่งปูนต้องถูกปรับสภาพก่อนการจึงจะทำให้เกิดการยคดเกาะที่ดี ไม่หลุดง่าย

สีพื้นอีพ็อกซี่_02


Fig. 2 การหลุดของพื้นอีพ็อกซี่จากการติดตั้งผิดวิธี

           การใช้งานพื้นอีพ๊อกซี่ที่เหมาะสม ตัวสีพื้นอีพ๊อกซี่ถูกออกแบบมาสำหรับพื้นที่ใช้ระบบล้อเลื่อน เช่น ล้อ PU, ไนลอนท์ หรือ ล้อยางเป็นต้น หากเราใช้งานผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม เช่น การสไลด์ด้วยพาเลตไม้ การถูด้วยชิ้นงานเหล็ก ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีความแข็งกว่าพื้นอีพ๊อกซี่ ผลรับก็คือพื้นเกิดการขีดข่วน เป็นรอย ซึ่งมันทำลายพื้นผิวแล้ว จึงไม่สามารถทำการเช็ดออกได้ครับ

สีพื้นอีพ็อกซี่_03

Fig. 3 การหลุดของพื้นอีพ็อกซี่จากการใช้งานผิดวิธี

          เป็นไงบ้างครับ เราพอมีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนสำหรับท่านที่ติดสินใจจะทำพื้นอีพ็อกซี่ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดทีมงานเทคนิคของเราที่ โทร 086-515-4601 หรือ Mail: Pongsak&vicepoxyflooring.com เรายินดีให้คำปรึกษาท่านฟรีครับ หากท่านต้องการให้เราเข้าสำรวจหน้างาน เราพร้อมและยินดีให้บริการท่านครับ

 

Technical Support

          Tel: 086-515 4601, 096-193 8401

          ID Line: pongsak_4610

          E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com

Traffic Line and Symbol (ตีเส้นจราจร)

Traffic Line and Symbol

Traffic Line and Symbol have 2 systems depending on thickness. The first is epoxy coating 300 microns, thickness and the second system is epoxy semi self-leveling 1.5 to 2.0 millimeter. It can use on manufacturing line or warehouse that is for safety and colorful.

VICPROJECTPU_14
Advantages
- Safety
- High durability
- Glossy and colorful
- Cheap

Traffic-Line_3

Recommended Uses
- Traffic line in Manufacturing
- Line in process and floor
- Road
- Parking
- Showroom
- Symbol

Traffic-Line

PU Mortar (พื้นพียูมอร์ต้า)

PU Mortar

PU Mortar is a three-component solvent free polyurethane resin system. PU Mortar has film thickness 3 to 10 millimeter. The floors can be used as non-slip that looks like sand profile. Coating has 4 colors, red, green, yellow and grey.

VIC_PU-mortar_1
PU Mortar is designed to incorporate with dry sand on-site application to the required consistency. The specially selected resins and additives form an easily finished impervious mortar with high build characteristics whilst perform optimum chemical and mechanical resistance. It provides an aesthetically pleasing seamless floor surface in multiple color blends providing a durable finish equivalent to industrial floor surfaces.

VIC_PU-mortar_2
Advantages
- 100% solids, solvent-free
- Non-Slippery
- High Impact Resistance and compressive strength
- Excellent adhesion to prepared substrates
- Adjustable consistency
- Excellent Moisture/Water Resistance

VIC_PU-mortar_3
Recommended Uses
- Food Manufacturing Floors
- Beer and Beverage Processing Floors
- Milk processing Floors
- Warehouse Floors
- High loading Floors
- Parking lot
- Showroom Floors
- Laboratory Floors

Polished Concrete (พื้นขัดมัน)

Polished Concrete

Polished concrete is a repellent finished concrete. The product is very smooth and sheen surface that improve strength concrete around 20-30 percent. The floors help to protect against stains and etching agents and minimize moisture infiltration that might cause color migration or dispersion. It is suitable floors such as parking lot, shop, showroom, warehouse, commercial area, process area, office, garage, restaurant,

VIC_Polished-concrete_Fig-1

Polished concrete is the import technology from USA. Floors are made by chemical and polished grinder machine to obtain a smooth, reflective surface on concrete. It increases strength, abrasion resistance, water resistance, and stain resistance of finished concrete.

VIC_Polished-concrete_Fig-2
Advantages
- Sheen and glossy Finishes
- Excellent penetration ability
- Excellent chemical resistance
- Excellent Moisture and Water resistance
- Excellent Stain Resistance
- Ready for foot traffic within hours
- Environmental friendly with zero VOC
- Non-Slippery
- High Impact Resistance and compressive strength
- Excellent adhesion to prepared substrates
- Adjustable consistency
- Excellent Moisture/Water Resistance

VIC_Polished-concrete_Fig-4
Recommended Uses
- Retail Shop Floors
- Logistics center Floors
- Commercial and Office Floors
- Warehouse Floors
- Production Floors
- Parking lot
- Showroom Floors
- Laboratory Floors
- Garage Floors

สีพื้น Epoxy Coating Flooring สำหรับระบบการทา

 สีพื้น Epoxy Coating Flooring 

สีพื้น Epoxy ใช้สำหรับทาเคลือบพื้นปูนและคอนกรีตสามารถใช้ได้ทั้งปูนเก่าและใหม่ เหมาะกับพื้นอุตสาหกรรมเบา มีความสวยงาม สีสันสดใส ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาดสามารถเลือกได้ทั้งผิวเรียบและผิวขรุขะ
สีพื้น Epoxy_01
พื้นที่ใช้งาน

 1. พื้นทางเดิน
 2. สำหรับงานตีเส้นจราจรและเส้นต่าง
 3. โกดังสินค้า
 4. ห้างสรรพสินค้า
 5. ลานเอนกประสงค์
 6. พื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
 7. พื้นโรงงานเครื่องสำอางค์
 8. สำหรับโรงงานที่ต้องปราศจากเชื้อโรค
 9. Dealership /  Retail Floors

คุณสมบัติพิเศษ

 1. สวบงามหลากหลายสีสีน
 2. มีความคงทน
 3. ยึดเกาะกับพื้นคอนกรีตดีเยี่ยม
 4. ป้องกันการเกิดเชื้อรา
 5. ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นในอาคาร
 6. ทนทานความชื้นได้ดี
 7. ทนทานต่อการขัดถู
 8. ทนทานต่อสารเคมี
 9. ทนทานต่อสารละลายบ้างชนิดได้
 10. ทนทานต่อกรดและเบสบางชนิดได้
 11. ไม่ลื่น
 12. มีความยืดหยุ่นสูง

 

 

Epoxy Self-Leveling: สีพื้นอิพ็อกซี่แบบเงา

Epoxy Self-Leveling

Epoxy Self-leveling จัดเป็นสีที่อยู่ในกลุ่มสีพื้นอีพ็อกซี่ ซึ่งสามารถนำมาใช้เคลือบทับบนงานคอนกรีตได้ดี มีความคงทนและเป็นพื้นสีอิพ็อกซี่ ที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำ นอกจากนี้แล้วยังพบว่า สีพื้น Epoxy Self-leveling สามารถนำมาใช้กับงานคอนกรีตที่ผ่านอายุการใช้งานมานานและมีการผุกร่อนได้ดี

โดยลักษณะการใช้งานจะเป็นการนำมาเคลือบผิวด้านบนเพื่อทำให้เกิดผิวเรียบชนิดที่เรียกว่าไร้รอยต่อเลยทีเดียวสำหรับการใช้งานสี Epoxy จัดเป็นสียอดนิยมตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานในแวดวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนการนำไปใช้งานกับอาคารเคหะสถาน ทั้งนี้เนื่องจากสามารถปรับผิวเรียบได้ด้วยตัวเองทำให้ผิวเรียบเงา สวยงาม ใช้เคลือบผิวคอนกรีตและผิวปูนเหมาะใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมปานกลางไปจนถึงอุตสาหกรรมหนัก หรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่กำลังสนใจที่จะทำการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเก่าๆ ผุๆ พังๆ ให้กลับมาสวยงามดังเดิม สี Epoxy Self-Level จากบริการของเราคือคำตอบอย่างไม่ต้องสงสัย
epoxy-self-leveling

การนำไปใช้ประโยชน์

สำหรับสีพื้น Epoxy โดยทั่วไปแล้วจะค่อนข้างมีความทนทานอยู่แล้วซึ่งถือเป็นข้อดีของสี Epoxy ที่กลุ่มอุตสากรรมเลือกใ้เป็นสีเคลือบพื้น แต่อย่างไรก็ตามสี Epoxy ทั่วๆ ไป ก็ไม่สามารถตอสนองในความต้องการของลูกค้าบางประการได้อาทิเช่น ความสวยงาม ดังนั้น สี Epoxy Self-Leveling จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับงานพื้นที่ต้องการความสวยงามและสมบัติด้านความทนทานต่อการขัดถู (Abrasion reistance) และความทนทานของสี (Durability)

Epoxy SL
รูปแบบการนำไปใช้งานของสี Epoxy Self-Leveling

    • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
    • พื้นอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่อสำอางค์
    • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและบรรจุภัณฑ์
    • ห้องทดลอง/ห้องแล็บ เวริ์ดช๊อป
    • โกดังสินค้า
    • ห้างสรรพสินค้า
    • ลานอเนกประสงค์
    • โชว์รูมรถยนต์
    • อาคารจอดรถ

คุณสมบัติพิเศษ

   • พื้นมันเงางามคงทน
   • ทนทานต่อน้ำหนักที่โหลด
   • ป้องกันการเกิดเชื้อรา
   • ไม่มีกลิ่นฉุนปราศจากตัวทำลาย
   • ไม่มีรอยต่อ/ไม่ลื่น
   • ทำความสะอาดง่าย
   • ทนทานต่อกรด และเบส
   • ทนทานต่อสารละลาย
   • ทนทานต่อน้ำมัน
   • ไม่ซึมน้ำ
   • มีให้เลือหลากลายสีและความหนา
   • มีความยืดหยุ่นสูง