Epoxy Self-Leveling: สีพื้นอิพ็อกซี่แบบเงา

Epoxy Self-Leveling

Epoxy Self-leveling จัดเป็นสีที่อยู่ในกลุ่มสีพื้นอีพ็อกซี่ ซึ่งสามารถนำมาใช้เคลือบทับบนงานคอนกรีตได้ดี มีความคงทนและเป็นพื้นสีอิพ็อกซี่ ที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำ นอกจากนี้แล้วยังพบว่า สีพื้น Epoxy Self-leveling สามารถนำมาใช้กับงานคอนกรีตที่ผ่านอายุการใช้งานมานานและมีการผุกร่อนได้ดี

โดยลักษณะการใช้งานจะเป็นการนำมาเคลือบผิวด้านบนเพื่อทำให้เกิดผิวเรียบชนิดที่เรียกว่าไร้รอยต่อเลยทีเดียวสำหรับการใช้งานสี Epoxy จัดเป็นสียอดนิยมตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานในแวดวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนการนำไปใช้งานกับอาคารเคหะสถาน ทั้งนี้เนื่องจากสามารถปรับผิวเรียบได้ด้วยตัวเองทำให้ผิวเรียบเงา สวยงาม ใช้เคลือบผิวคอนกรีตและผิวปูนเหมาะใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมปานกลางไปจนถึงอุตสาหกรรมหนัก หรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยสำหรับท่านที่กำลังสนใจที่จะทำการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเก่าๆ ผุๆ พังๆ ให้กลับมาสวยงามดังเดิม สี Epoxy Self-Level จากบริการของเราคือคำตอบอย่างไม่ต้องสงสัย
epoxy-self-leveling

การนำไปใช้ประโยชน์

สำหรับสีพื้น Epoxy โดยทั่วไปแล้วจะค่อนข้างมีความทนทานอยู่แล้วซึ่งถือเป็นข้อดีของสี Epoxy ที่กลุ่มอุตสากรรมเลือกใ้เป็นสีเคลือบพื้น แต่อย่างไรก็ตามสี Epoxy ทั่วๆ ไป ก็ไม่สามารถตอสนองในความต้องการของลูกค้าบางประการได้อาทิเช่น ความสวยงาม ดังนั้น สี Epoxy Self-Leveling จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับงานพื้นที่ต้องการความสวยงามและสมบัติด้านความทนทานต่อการขัดถู (Abrasion reistance) และความทนทานของสี (Durability)

Epoxy SL
รูปแบบการนำไปใช้งานของสี Epoxy Self-Leveling

    • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
    • พื้นอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่อสำอางค์
    • พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและบรรจุภัณฑ์
    • ห้องทดลอง/ห้องแล็บ เวริ์ดช๊อป
    • โกดังสินค้า
    • ห้างสรรพสินค้า
    • ลานอเนกประสงค์
    • โชว์รูมรถยนต์
    • อาคารจอดรถ

คุณสมบัติพิเศษ

   • พื้นมันเงางามคงทน
   • ทนทานต่อน้ำหนักที่โหลด
   • ป้องกันการเกิดเชื้อรา
   • ไม่มีกลิ่นฉุนปราศจากตัวทำลาย
   • ไม่มีรอยต่อ/ไม่ลื่น
   • ทำความสะอาดง่าย
   • ทนทานต่อกรด และเบส
   • ทนทานต่อสารละลาย
   • ทนทานต่อน้ำมัน
   • ไม่ซึมน้ำ
   • มีให้เลือหลากลายสีและความหนา
   • มีความยืดหยุ่นสูง