สีพื้น Epoxy สีพื้น PU สำหรับทางวิ่ง Forklift Way

สีพื้น คือ สีอะไร

สีพื้น อีพ็อกซี่ สีพื้น พียู
สีพื้น Epoxy สีพื้น PU คือ สีพื้นสำหรับทาทางวิ่งรถโฟล์คลิฟท์จริงไหม? เป็นคำถามแรกๆของผู้ที่สนใจที่ต้องการทำพื้นโรงงาน epoxy เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้ ขบวนการขนส่งและยกสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้งานรถโฟล์คลิฟเป็นเครื่องจักรกลหลักในการทำงาน ซึ่งในแต่ล่ะโรงงานจะมีการเลือกใช้ประเภทรถ Fork Lift ที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งในโรงงานหนึ่งๆอาจจะมีการใช้งานรถ Forklift มากว่า 3 ประเภท เช่น รถยกไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์นำ้หนัก 1.5 ตัน หรือ 2.5 ตัน เป็นต้น ประเภทรถจะขึ็นกับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะยกหรือเคลื่อนย้าย ในแต่ละวันกิจกรรมการวิ่งของมันจะเกิดขึ้นการขนส่งตลอดเวลาทำงาน ทำให้พื้นปูนที่บริเวณทางวิ่งมีโอกาศเกิดความเสียหายมาก เช่น การสึกกร่อนจากการใช้งาน การแตกจากการหล่นของชิ้นงาน การลื่นไถลเมื่อพื้นเปียก พื้นคอนกรีตเกิดความเสียหายจากการหกรั่วไหลของสารเคมี เป็นต้น ดังนั้นพื้นคอนกรีตตามแนวทางวิ่งของรถ Forklift จะต้องมีคุณสมบัติการรับโหลดหรือการรับการกระแทกสูงกว่าบริเวณเพื่อให้ได้คุณสมบัติเหมาะกับการใช้งาน มัประสิทธิภาพสูงและเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

สีพื้น มีอะไรบ้าง

สีพื้นที่ใช้ในการเคลือบพื้นโรงงานมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ สีพื้น epoxy และ สีพื้น pu สีทาพื้นโรงงานทั้ง 2 มีการใช้เป็นพื้นโรงงานแตกต่างกัน ดังนี้

สีพื้น epoxy

สีพื้น epoxy เหมาะสำหรับกลุ่มโรงงานที่มีการใช้สารเคมี กรด ด่าง น้ำมัน น้ำมันเครื่อง จาระบี มาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกสรผลิต การขนส่ง เป็นต้น พื้นโรงงานหรือพื้นที่ห้องที่ใช้สีอีพ็อกซี่ คือ พื้นโรงงานรถยนต์ โรงงานอิเลคทรอนิค โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โกดังเก็บสินค้า ห้องทดลอง ห้องซ่อมบำรุง ห้องไฟฟ้า อู่ซ่อมรถ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พื้นโรงจอดรถและห้องสำนักงาน เป็นต้น เราจะพบว่าพื้นที่เหมาะกับการใช้งาน พื้นอีพ็อกซี่ จะเป็นพื้นแห้ง แต่จะมีการเคมีและน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ สีอีพ็อกซี่ไม่แนะนำให้ใช้ในพื้นที่เปียกเพราะมีโอกาศที่จะเกิดการลื่นไถลได้

สีพื้น pu

สีพื้น pu เหมาะกับการใช้งานโรงงานที่มีการใช้กรดและด่างแบบอ่อนๆ หรือกรดด่างที่มาจากธรรมชาติ (Natural acid and based) และเป้นพื้นที่เปียก ดังนั้น สีพียูถูกใช้งานเป็นพื้นโรงงานอาหาร โรงงานผลิตยา พื้นโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ น้ำดื่ม น้ำผลไม้ beer and beverage เป็นต้น พื้นพียูสามารถใช้งานได้ดีกับพื้นที่เปียก พื้น pu ได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ถูกสุขอนามัย (Hygience Floor) ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา สี pu จึงสามารถใช้เป็นพื้นโรงงานที่ต้องการได้รับการรองรับมาตฐาน GMP, HACCP และ องค์การอาหารและยา (อย.) ได้ พื้นพียูจัดอยู่ในสีทาพื้นกันลื่น

ปัจจัยการเลือกสีทาพื้น กันลื่น สำหรับทางรถ Fork lift

สีทาพื้นกันลื่นสำหรับทาพื้นคอนกรีตภายในโรงงานเพื่อใช้เป็นทางสัญจรรถโฟล์คลิฟท์ มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ สีพื้น epoxy สีพื้น pu จากประสบการณ์ที่ทำงานฝ่ายเทคนิคด้านผลิตภัณ์และการติดตั้ง สีพื้น Epoxy สีพื้น PU ได้ทำการออกแบบพื้นให้กับโรงงานมาอย่างหลากหลาย เราพบว่าสีพื้นสำหรับทางวิ่งรถ Forklift ในโรงงานอุตสาหกรรมจะเลือกใช้ระบบสีทาพื้นโรงงานและความหนา จำนวนชั้นฟิล์มสีที่หน้ากว่าพื้นที่อื่น โดยจะมองหาระบบสีพื้นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ 5 ประการนี้ คือ

  1. ความทนทานสูงต่อการสัญจร รถ Forklift
  2. ความทนทานต่อการขัดถู (Abrasion Resistance)
  3. ความทนทานต่อการกระแทก (Impact Resistance)
  4. ความทนต่อการไม่เกิดรอยยางล้อรถ Forklift ( Traffic foot wheel print)
  5. พื้นกันลื่น

ระบบสีทาพื้นที่เหมาะกับการใว้งานรถ Fork-Lift

รูปแบบการใช้งานแบบนี้ เรามีแนะนำ 2 ระบบ ดังนี้

  1. สีพื้น Epoxy ที่มีการออกแบบความหนา 3-5 มิลลิเมตร ซึ่งสีพื้น Epoxy Self Leveling จะนิยมใช้กันอย่างกว้งขวาง เพราะได้ทั้งความทนทานและความสวยงาม พื้นมีความทนทานต่อน้ำมัน กรด-ด่างและสารเคมีได้ดี จึงเหมาะกับพื้นทางวิ่งรถ Forklift พื้นโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์ โรงงานเคมีและโรงงงานพวก Heavy Duty
  2. สีพื้น PU สามารถออกแบบความหนาได้ตั้งแต่ 3-5 มิลลิเมตร ซึ่งความหน้าจะขึ้นกับขนาดและนำ้หนักรถ Forklift ที่ใช้อยู่ในพื้นที่ พื้น PU เหมาะกับพื้นโรงงานที่ต้องการใช้เวลาในการติดตั้งสั้น แต่พื้นมีความทนทานต่อความชื้นสูง ดังนั้นจึงเหมาะกับโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

สีทาพื้น epoxy ราคา เท่าไหร่

ราคา สีทาพื้น epoxy ไม่แพง เนื่องจากประเด็นที่หนึ่ง ปัจจุบันมีการแข่งขันทั้งผู้ผลิต อีพ็อกซี่ เรซิ่น และ บริบัท epoxy มีการแข่งขันกันสูง ประเด็นที่สองคือ ตลาดการใช้งานมีการขยายตัวอย่างมาก มีการใช้พื้นอีพ็อกซี่ไม่จะเพาะในการทำพื้นโรงงานเท่านั้น สีอีพ็อกซี่มีการขยายตลาดสู่ภาคครัวเรือน พื้นห้างสรรพสินค้า พื้นอู่ซ่อมรถ พื้นโชว์รูมรถยนต์ พื้นห้องทดลองและพื้นโกดัง เป็นต้น ประเด็นที่สาม การออกแบบระบบสำหรับ สี epoxy มีหลากหลายระบบเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณ และประเด็นสุดท้าย ลูกค้ามีแหล่งข้อมุลหรือมีความรู้เรื่อง พื้น epoxy เพิ่มมากขึ้น ลูกค้าจึงมีการเตรียมผิวคอนกรีตได้ถูกวิธี ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำสีพื้นอีพ็อกซี่ลดต่ำลง

สีทาพื้น epoxy ราคาเหมาะสมกับอายุการใช้งาน พื้นอีพ็อกซี่เองมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี หากต้องการทำใหม่ก็ไม่ต้องรื้อออก สีทาพื้น อีพ็อกซี่ สามารถทำการทาทับได้เลย การบำรุงรักษาก็ง่ายด้วย

กล่าวโดยสรุป สีพื้นที่ใช้สำหรับใช้เป็นสีทาพื้นคอนกรีตสำหรับการใช้้งานรถ Fork Lift มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ สีพื้น epoxy สีพื้น pu ความหนาทีเหมาะในการใช้งาน 4-5 มิลลิเมตร สำหรับโรงงานที่มีสารเคมี น้ำมัน กรดด่งให้เลือกใช้สีอีพ็อกซี่ ส่วนโรงงานกลุ่มโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องสำอางค์ให้เลือกใช้ สีพื้น pu เพื่อป้องกันการลื่นไถลและเพิ่มความปลดภัยในการใช้งาน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบสีพื้นมีความหลากหลายของระบบและมีการประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน VIC มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคนิคไว้คอยบริการท่าน หากมีข้อสนใจหรือต้องการคำแนะนำระบบสี ท่านสามารถติดต่อเราได้ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการสำรวจหน้างานให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Technical Support ได้โดยตรงนะครับ

HOT Line: 086-5154601

Technical Support: 061-9262926

Mobile: 062-1593979

Office: 02-047-6375

Mail: viccoatings@gmail.com

Website: www.vic-coatings.com