สีทาถนนสีแดง คือสีอะไร


สีทาถนนกันลื่น

 

สีทาถนนสีแดง คือสีอะไร

สีทาถนนสีแดง เป็นสีที่เราพบเห็นสีเป็นประจำ เมื่อเราเดินทางออกนอกบ้านเราจะสังเกตุเห้นตาม ทางด่วน ทางโค้ง และทางข้ามถนน สีประเภทนนี้คื้อสีทาถนน มีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

  1. สีทาถนนกันลื่น ประเภท Cold Plastic Paint
  2. สีทาถนน ประเภท Chlorenated Rubber
  3. สีทาถนน ประเภท Water base

สีทาถนนสีแดงทั้ง 3 ประเภทนี้สามารถออกแบบสีได้หลากหลายสี เช่น สีทาถนนสีฟ้ สีทาถนนสีเหลือง สีทาถนนสีเขียว สีทาถนนสีดำ สีทาถนนสีนำ้เงิน เป็นต้น ผู้เขียวจะแนปไฟล์เฉดสีไว้ให้ที่ท้ายบทความ แล้วเราจะเลือกใช้สีทาถนนทั้ง 3 ประเภทนีอย่างไร

การเลือกใช้สีทาถนนกันลื่นอย่างไร

เราสามารถเลือกใ้ช้สีทาถนนตามวัตถุประสงค์ของเราเป็นหลักว่า เราจะทาสีพื้นเหล่านี้เพื่ออะไร เช่น หากเราต้องการป้องการลื่นไถลของรถยนต์ขณะขับรถบนทางโค้ง ทางขึ้นเขา เราควรเลือกสีทาถนนกันลื่นประเภท Cold Plastic แต่ถ้าหากเราต้องการทาขอฟุตบาทหรือทำสัญลักษณ์จราจร เราควรเลือก สีทาถนนประเภท Chlorened rubber ซึ่งมี สองประเภท คือ สีทาถนนสะท้อนแสง และสีทาถนนไม่สะท้อนแสง สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ส่วนสีทาถนนประเภท water base นั้นส่วนมากจะใช้ทาถนนสำหรับทางปั่นรถจักรยานมากกว่า เพราะสีมีความยืดหยุ่นสูง ลดการลื่นไถลได้ดี

 กล่าวโดยสรุป สีทาถนนสีแดง มีทั้งหมด 3 ประเภท สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน สี Cold plastic ใช้ทาตามถนนหลวง สี Chlorened rubber ใช้ทาฟุตบท หรือสัญลักษณ์จราจรในเขตที่พักอาศัย หรือชุมชน ส่วนสีทาถนนสีฟ้าประเภท Water base จะใช้ทาทางปั่นจักยาน Bike lane 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การทาสี การบำรุงรักษาหรือวิธีการทำความสะอาด ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ฝ่าย Twchnical Support ได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลย

HOT LINE: 086-5154601

MOBILE: 061-9262926

OFFICE: 02-047-6375

LINE ID: vci2929

LINE ID: vic5979

Mail: info@vic-coatings.com

www.vicepoxyflooring.com