พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริงไหม

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริงไหม

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริง เป็นคำถามที่ท้าทายสำหรับโรงงานผู้ผลิต นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาดและผู้ติดตั้งพื้นอย่างเรามาก ผมในฐานะที่เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เราสามารถทำได้จริงครับ เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านในปัจจุบันช่วยให้การทำพื้นอีพ้อกซี่ ราคาถูกลง

เนื่องจากจากขนาดของการใช้งาน พื้น Epoxy โตมาก ตลาด สี Epoxy ไม่ได้ใช้เฉพาะเป็นพื้นโรงงานเท่านนั้น แต่มีการขยายสูง ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า บ้านและที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทำให้ราวัตถุดิบในการผลิตสี Epoxy เช่น Epoxy resin ซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตสี Epoxy มีราคาลดต่ำลงด้วย

พื้น Epoxy ราคา

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริงไหม

ปัจจัยที่ทำให้ พื้น Epoxy ราคาถูกลง

1. สี Epoxy ราคา ราคาถูกลงเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพตัววัตถุดิบที่ทำตัวสีอีพ็อกซี่ถูกพัฒณาให้มีคุณภาพสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับอดีตเราจึงได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพสม่ำเสมอ การผลิตก็ใช้เทคโนโนโลยีที่ดี

2. สี Epoxy ราคา ราคาถูกลงเนื่องจากเทโโนโลยีการผลิตในปัจจุบันจะทำการผลิตปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหนวยลดลง ทำให้เราได้ใช้สีอีพ็อกซี่ที่ราคาต่ำลงกว่าอดีต

3. สี Epoxy ราคา ราคาถูกลงเนื่องมาจากตลาดมีความต้องการใช้สีสูง ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ติดตั้ง พื้น Epoxy ราคาถูก เพิ่มมากขึ้น

4. สีอีพ็อกซี่ ราคา ราคาถูกลงเนื่องมาจากระบบการขนส่งในปัจจุบันมีต้นทุนต่ำลง มาจากการบริหารและการจัดการที่ดีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. สี Epoxy ได้รับทาสีพื้นด้วยช่างหรือผู้ทำการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่มีความชำนาญและผ่านการอบรมจากบริษัทผุ้ผลิตโดยตรงจึงจะอนุญาตให้เป็นตัวแทนผู้ติดตั้งพื้นได้ ทำให้คุณภาพพื้นที่ได้ดีขึ้น

พื้นอีพ็อกซี่ ราคาถูก_03

สรุปปัจจัย พื้น Epoxy กับราคาที่ต่ำลง

พื้น Epoxy ราคา ราคาถูก ราคาถูกมาก ทำได้คุณภาพสูงจริงเนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาดสีพื้น Epoxy ความพร้อมของเทคโนโลยีการผลิตทั้งตัววัตถุดิบและตัวสีอีพ็อกซี่เองทำให้เราได้พื้นอีพ็อกซี่ราคาถูกลงจริง และคุณภาพก็ยังคงสูงอยู่เพราะมีการแข่งขันด้านตัวสินค้าเองจากกลไกตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ใช้งานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นมีคุณภาพสูงขึ้น สุดท้ายส่วนของช่างสีหรือผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่ในปัจจุบัน ต้องเป็นตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตสีโดยตรงท่ีต้องผ่านการอบรม และทราบขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง ทำให้เราได้พื้นที่มีคุณภาพสูงขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่าย Technical Support ของบริษัท รับเหมา ทาสีพื้น Epoxy ทาง VIC Coatings Co., Ltd. ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้

 

HOT Line: 086-515-4601

Technical Support: 061-926-2926

Office: 02-047-6375

Line ID: vic5979

M: m.me/viccoatings.com

M: viccoatings@gmail.com

www.vicepoxyflooring.com

 

You Tube: การทาสีพื้น Epoxy ด้วยตัวเอง