พื้นโรงงาน (Heavy Floors) อุตสาหกรรมหนัก

พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมหนัก พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมหนัก คือพื้นที่ต้องการรับโหลดจากการวางเครื่องจักรขนาดใหญ่ การใช้งานรถโฟล์คลิฟขขาดตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป การสัญจรของรถโฟล์คลิฟตลอดทั้งวัน พื้นต้องสัมผัสกับน้ำมัน สารหล่อลื่น สารเคมีต่างๆ ตลอดการใช้งาน ดังนั้นพื้นต้องทนทานได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักนั้นต้องแบบมาจำเพาะสำหรับตาละโรงงาน หรือแต่ละพื้นที่การใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนนี้ เช่น Production Area, Workshop, Distributions Center และ Warehouse เป็นนต้น ในบทความนี้เราจะแยกการใช้งานให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น Production Area พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหนัก พื้นโรงงานพื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการใช้งานสูงสุด ทั้งเรื่องการขัดถู การขีดข่วนหรือการรับโหลดจากรถโฟล์กลิฟ พื้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระบบและหมาะสมกับงานแต่ละรูปแบบการใช้งาน เพราะหากพื้นเกิดความเสียหายแล้วการเข้าซ่อมแซ่มยากหากมีการผลิตแบบต่อเนื่อง

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหนักต้องสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ เวลาที่ใช้ทำสั้นก่อนเริ่มและหลังการทำการผลิตเท่านั้น ทาง VIC มีความรู้และประสบการณ์ที้งเรื่องระบบสีพื้นและการใช้งานพื้นโรงงานเป็นอย่างดี เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่เซฟ์ลเลเวลลิ่ง พื้น Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (พื้น Epoxy Coating)

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก_01

Fig.1 พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักสำหรับ”Production Area”

Workshop พื้นที่ส่วนซ่อมบำรุง (Workshop) พื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการกระแทก พื้นต้องรองรับความปลอดภัยเรืองพื้นไม่ลื่น (Safety Floor) ด้าย พื้นสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นแบบ พื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating) Distributions Center พื้นที่ส่วนกระจายสินค้า (Distributions Center) พื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการกระแทกได้ดีเยี่ยมเพราะพื้นที่นี้จะต้องการการส่งสินค้าและการโหลดของตลอดแวลา และทนทานต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดีหากมีการหกรั่วไหล พื้นต้องทนต่อการขัดถูจากการเดินหรือรถแฮนด์ลิฟได้ดี พื้นต้องรองรับความปลอดภัยเรืองพื้นไม่ลื่น (Safety Floor) ด้วย พื้นสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ พื้นที่เหมาะกับการใช้งาน คือระบบการเคลือบพื้นแบบ พื้นอีพ็อกซี่ Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating) Warehouse

พื้นที่ส่วนแวร์เฮาร์ส (Warehouse) พื้นโรงงานพื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการกระแทกได้ดีเยี่ยมเพราะพื้นที่นี้จะต้องการการส่งสินค้าและการโหลดของตลอดแวลา และทนทานต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดีหากมีการหกรั่วไหล พื้นต้องทนต่อการขัดถูจากการเดินหรือรถแฮนด์ลิฟได้ดี พื้นต้องรองรับความปลอดภัยเรืองพื้นไม่ลื่น (Safety Floor) ด้าย พื้นสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นแบบ พื้นอีพ็อกซี่ Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating) พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก_02 Fig.2 พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนักสำหรับ Warehouse

Technical Support Tel: 086-515 4601, 096-193 8401 ID Line: pongsak_4610 E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com