พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก การออกแบบระบบสีและการใช้งานมีความเฉพาะตัว เพราะตัวธุรกิจมีมาตรฐานควบคุมเฉพาะ คือ GMP, HACCP และ การเคลือบพื้นต้องเป็นไปตาม Requirement เท่านั้น คุณสมบัติเบื้องต้นคือ เงา เรียบ ไม่มรรอยต่อ ที่สำคัญคือ ไม่มีรอยแตกให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค ฝุ่นและสิ่งปนปื้อนต่างๆ พื้นต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อ ไม่มีการปนเปื้อน พื้นต้องเป็นพื้นเป็น “Safety Floor” ป้องกันการลื่น

Clean Room & Laboratory Room

พื้นสำหรับห้อง Clean Room & Laboratory Room ต้องมีความเงา เรียบ ไม่มีรอยต่อ เพื่อให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค ฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ พื้นจะต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ต้องดูสะอาดตลอดเวลา ระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้นอิพ็อกซี่ Epoxy Self Leveling และ พื้นพียู PU Self Leveling

Production

พื้นที่ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ต้องมีความเรียบ ไม่มีรอยต่อ ต้องทนทานต่อความชื้นและน้ำได้ดี ไม่เกิดเชื้อรา และเป็นฝุ่น พื้นต้องรองรับกระบวนการ “Sterile Processing” ด้วย ทีสำคัญคือพื้นต้องทนทานต่อ Mild Acid, Alkaline และสารเคมีต่างเป็นอย่างดี ระบบการเคลือบสีพื้นต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานสำหรับการใช้งานรถโฟล์กลิฟด้วย ซึ่งต้องเป็นการรับโหลดแบบพิเศษ “Dynamic load Design” ซึ่งทาง VIC มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบพื้น PU เฉพาะด้านนี้เป็นพิเศษ หากท่าต้องการใช้ให้ติดต่อเรา ทาง Technical Support เราจะเดินทางเข้าสำรวจหน้างานเพื่อเสนอระบบสีพื้นสำหรับโรงงาน

Warehouse

พื้นที่ Warehouse สำหรับเก็บยาสำเร็จรูปนั้น ต้องเป็น Cleaning Room สะอาด ไม่รอยต่อหรือ รอยแตกของพื้น และต้องทนทานต่อการรับโหลดการขัดถู หรือขีดข่วนจาการใช้งานของรถโฟล์คลิฟ พื้นระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้น PU Self Leveling
พื้นที่แต่พื้นพื้นที่ต้องการคุณสมบัติแนะการใช้งานที่เฉพาะ ทาง VIC มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบพื้นโรงงานเฉพาะด้านนี้เป็นพิเศษ หากท่าต้องการใช้ให้ติดต่อเรา ทาง Technical Support เราจะเข้าสำรวจหน้างานให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แล้วทำการเสนอระบบสีเคลือบพื้นทีเหมาะสมสำหรับงานท่าน

Technical Support

Tel: 086-515 4601

Mobile: 061-9262926

ID Line: vic5979

E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, พื้นโรงงานอุตสาหกรรม, บริการเคลือบพื้นอิพ็อกซี่, พื้นอีพ็อกซี่, สีพื้นอีพ็อกซี่, เคลือบพื้นอีพ็อกซี่, บริษัท epoxy, ทำพื้น epoxy, พื้นโรงงาน, เทพื้น epoxy, เทพื้น PU, epoxy Floor, PU floor, ติตตั้งพื้น epoxy, ติดตั้งพื้น PU, เคลือบพื้น epoxy, เคลือบพื้น PU, เคลือบพื้นโรงงาน, สีพื้น epoxy, สีพื้น PU, สี epoxy, สี PU, พื้ น epoxy, พื้น PU, พื้นราคาถูก, งานพื้น อีพ็อกซี่, งานพื้น epoxy, งานพื้น พียู, งานพื้น PU, รับเหมา

Leave a comment