พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ นั้นต้องเป็นพื้นอิพ็อกซี่แบบอุตสาหกรรมหนัก เพราะพื้นจะต้องรับบ้ำหนักของเครื่องจักรขนาดใหญ่ การสัญจรของรถโฟล์คลิฟตลอดทั้งวัน พื้นต้องถูงสัมผัสกับน้ำมัน สารหล่อลื่น ดังนั้นพื้นต้องทนทานต่อน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม  พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้นสามารถแบ่งเป็น 2 โซนหลักคือ “พื้นที่ทำงานและพื้นที่ทางเดิน” หรือสามารถแบ่งตามพื้นที่การใช้งานเฉพาะก็ได้ เช่น Distributions Center, Production Area, Assembly Area, Workshop และ Warehouse เป็นนต้น ในบทความนี้เราจะแยกการใช้งานให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

Production Area

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการใช้งานสูงสุด ทั้งเรื่องการขัดถู การขีดข่วนหรือการรับโหลดจากรถโฟล์กลิฟ พื้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระบบและหมาะสมกับงานแต่ละรูปแบบการใช้งาน เพราะหากพื้นเกิดความเสียหายแล้วการเข้าซ่อมแซ่มยากหากมีการผลิตแบบต่อเนื่อง

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องสามารถทำความสะอาดได้สะดวกและง่ายต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ เวลาที่ใช้ทำสั้นก่อนเริ่มและหลังการทำการผลิตเท่านั้น ทาง VIC มีความรู้และประสบการณ์ที้งเรื่องระบบสีและการใช้งานพื้นเป็นอย่างดี เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ไว้ คือระบบการเคลือบพื้นแบบ พื้นอิพ็อกซี่ Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating)

Warehouse

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ต้องการความสวยงามและทนทานต่อการการขัดถูจาการเดิน ทนทานต่อการใช้งานรถแฮนด์ลิฟได้ดี พื้นดังกล่าวต้องทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย การติดตั้งต้องใช้เวลาสั้น ระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้นอิพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating)

Technical Support

Tel: 086-515 4601

ID Line: vic5979

E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com

Leave a comment