พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่เหมาะกับรูปแบบพื้นอิพ็อกซี่ และ พื้นพียู

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

 พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้นต้องเป็นพื้นอีพ็อกซี่แบบอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Duty Floor) เพราะพื้นจะต้องรับน้ำหนักของเครื่องจักรขนาดใหญ่ การสัญจรของรถโฟล์คลิฟตลอดทั้งวัน พื้นสัมผัสกับน้ำมัน สารหล่อลื่น ดังนั้นพื้นต้องทนทานต่อน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม  พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้นสามารถแบ่งเป็น 2 โซนหลักคือ “พื้นที่ทำงานและพื้นที่ทางเดิน” หรือสามารถแบ่งตามพื้นที่การใช้งานเฉพาะก็ได้ เช่น Distributions Center, Production Area, Assembly Area, Workshop และ Warehouse เป็นต้น ในบทความนี้เราจะแยกการใช้งานให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

Production Area

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พื้นที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการใช้งานสูงสุด ทั้งเรื่องการขัดถู การขีดข่วนหรือการรับโหลดจากรถโฟล์กลิฟ พื้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระบบและหมาะสมกับงานแต่ละรูปแบบการใช้งาน เพราะหากพื้นเกิดความเสียหายแล้วการเข้าซ่อมแซ่มยาก เพราะพื้นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้มีการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งยากมากหากต้องมีการหยุดเพื่อซ่อมพื้น

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกต่อพนักงานหรือเจ้าของพื้นที่ เวลาที่ใช้ทำความสะอาดต้องสั้นสั้นก่อนเริ่มและหลังการทำการผลิตเท่านั้น ทาง VIC มีความรู้และประสบการณ์ที้งเรื่องระบบสีและการใช้งานพื้นเป็นอย่างดี เราขอแนะนำเป็นแนวทางการเลือกประเภทพื้นอีพ็อกซี่ (สี Epoxy) คือระบบการเคลือบพื้นแบบ พื้นอิพ็อกซี่ Epoxy Self Leveling และพื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating)

Warehouse

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ต้องการความสวยงามและทนทานต่อการการขัดถูจากการเดิน ทนทานต่อการใช้งานรถแฮนด์ลิฟ (Hand Lift) ได้ดี พื้นที่ดังกล่าวต้องทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย การติดตั้งต้องใช้เวลาสั้น ระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้นอีพ็อกซี่โคทติ้งส์ (Epoxy Coating)

Technical Support

Tel: 086-515 4601

ID Line: vic2929

E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com
พื้นโรงงาน_พื้น-Epoxy_พื้น-PU_สีอีพ็อกซี่_สี-Epoxy_Tel-865154601_Line-iD-vic2929_00

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง

พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง พื้นต้องการการเคลือบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง มีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อ ไม่มีการปนเปื้อน พื้นต้องเป็นพื้นเป็น “Safety Floor” ป้องกันการลื่นและที่สำคัญต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMG/HACCP

Clean Room & Laboratory Room

พื้นสำหรับห้อง Clean Room & Laboratory Room ต้องมีความเงา เรียบ ไม่มีรอยต่อ เพื่อให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค ฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ พื้นจะต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ต้องดูสะอาดตลอดเวลา ระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้น Epoxy Self Leveling และ พื้น พียู Self Leveling

Production Area
พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง ต้องเรียบ ไม่มีรอยต่อ ต้องทนทานต่อความชื้นและน้ำได้ดี ไม่เกิดเชื้อรา และเป็นฝุ่น พื้นต้องรองรับกระบวนการ “Sterile Processing” ด้วย ระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้นพียู พืื้น PU Self Leveling

Warehouse

พื้นที่ Warehouse สำหรับเก็บยาสำเร็จรูปนั้น ต้องเป็น Cleaning Room สะอาด ไม่รอยต่อหรือ รอยแตกของพื้น และต้องทนทานต่อการรับโหลดการขัดถู หรือขีดข่วนจาการใช้งานของรถโฟล์คลิฟ พื้นระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้น PU Self Leveling

Technical Support

Tel: 086-515 4601

Mobile: 061-9262926

ID Line: vic2929

E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com

 

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก การออกแบบระบบสีและการใช้งานมีความเฉพาะตัว เพราะตัวธุรกิจมีมาตรฐานควบคุมเฉพาะ คือ GMP, HACCP และ การเคลือบพื้นต้องเป็นไปตาม Requirement เท่านั้น คุณสมบัติเบื้องต้นคือ เงา เรียบ ไม่มรรอยต่อ ที่สำคัญคือ ไม่มีรอยแตกให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค ฝุ่นและสิ่งปนปื้อนต่างๆ พื้นต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อ ไม่มีการปนเปื้อน พื้นต้องเป็นพื้นเป็น “Safety Floor” ป้องกันการลื่น

Clean Room & Laboratory Room

พื้นสำหรับห้อง Clean Room & Laboratory Room ต้องมีความเงา เรียบ ไม่มีรอยต่อ เพื่อให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค ฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ พื้นจะต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ต้องดูสะอาดตลอดเวลา ระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้นอิพ็อกซี่ Epoxy Self Leveling และ พื้นพียู PU Self Leveling

Production

พื้นที่ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ต้องมีความเรียบ ไม่มีรอยต่อ ต้องทนทานต่อความชื้นและน้ำได้ดี ไม่เกิดเชื้อรา และเป็นฝุ่น พื้นต้องรองรับกระบวนการ “Sterile Processing” ด้วย ทีสำคัญคือพื้นต้องทนทานต่อ Mild Acid, Alkaline และสารเคมีต่างเป็นอย่างดี ระบบการเคลือบสีพื้นต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานสำหรับการใช้งานรถโฟล์กลิฟด้วย ซึ่งต้องเป็นการรับโหลดแบบพิเศษ “Dynamic load Design” ซึ่งทาง VIC มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบพื้น PU เฉพาะด้านนี้เป็นพิเศษ หากท่าต้องการใช้ให้ติดต่อเรา ทาง Technical Support เราจะเดินทางเข้าสำรวจหน้างานเพื่อเสนอระบบสีพื้นสำหรับโรงงาน

Warehouse

พื้นที่ Warehouse สำหรับเก็บยาสำเร็จรูปนั้น ต้องเป็น Cleaning Room สะอาด ไม่รอยต่อหรือ รอยแตกของพื้น และต้องทนทานต่อการรับโหลดการขัดถู หรือขีดข่วนจาการใช้งานของรถโฟล์คลิฟ พื้นระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้น PU Self Leveling
พื้นที่แต่พื้นพื้นที่ต้องการคุณสมบัติแนะการใช้งานที่เฉพาะ ทาง VIC มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบพื้นโรงงานเฉพาะด้านนี้เป็นพิเศษ หากท่าต้องการใช้ให้ติดต่อเรา ทาง Technical Support เราจะเข้าสำรวจหน้างานให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แล้วทำการเสนอระบบสีเคลือบพื้นทีเหมาะสมสำหรับงานท่าน

Technical Support

Tel: 086-515 4601

Mobile: 0ุ62-139 5979

ID Line: vic5979

E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com

 

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา

พื้นโรงงาน พื้นอุตสาหกรรมผลิตยาต้องการการเคลือบพื้นด้วยวัสดุที่มีความปลอดภัย ปลอดเชื้อ ไม่มีการปนเปื้อน และที่สำคัญต้องดูสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน GMG/HACCP

Clean Room & Laboratory Room

พื้นสำหรับห้อง Clean Room & Laboratory Room ต้องมีความเงา เรียบ ไม่มีรอยต่อ เพื่อให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค ฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ พื้นจะต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ต้องดูสะอาดตลอดเวลา ระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้น Epoxy Self Leveling และ พื้น PU Self Leveling

Production

พื้นที่ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา ต้องเรียบ ไม่มีรอยต่อ ต้องทนทานต่อความชื้นและน้ำได้ดี ไม่เกิดเชื้อรา และเป็นฝุ่น พื้นต้องรองรับกระบวนการ “Sterile Processing” ด้วย ระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้น PU Self Leveling

Warehouse

พื้นที่ Warehouse สำหรับเก็บยาสำเร็จรูปนั้น ต้องเป็น Cleaning Room สะอาด ไม่รอยต่อหรือ รอยแตกของพื้น และต้องทนทานต่อการรับโหลดการขัดถู หรือขีดข่วนจาการใช้งานของรถโฟล์คลิฟ พื้นระบบการเคลือบพื้นที่แนะนำสำหรับพื้น คือ พื้น PU Self Leveling

Technical Support

Tel: 086-515 4601

Mobile: 061-9262926

ID Line: vic2929

E-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com

 

บริการเคลือบพื้นอิพ็อกซี่, พื้นอีพ็อกซี่, สีพื้นอีพ็อกซี่, เคลือบพื้นอีพ็อกซี่, บริษัท epoxy, ทำพื้น epoxy, พื้นโรงงาน, เทพื้น epoxy, เทพื้น PU, epoxy Floor, PU floor, ติตตั้งพื้น epoxy, ติดตั้งพื้น PU, เคลือบพื้น epoxy, เคลือบพื้น PU, เคลือบพื้นโรงงาน, สีพื้น epoxy, สีพื้น PU, สี epoxy, สี PU, พื้ น epoxy, พื้น PU, พื้นราคาถูก, งานพื้น อีพ็อกซี่, งานพื้น epoxy, งานพื้น พียู, งานพื้น PU, รับเหมา

2 Comments