พื้นอีพ็อกซี่ พื้น PU รับโหลดรถโฟล์คลิฟได้หรือ

พื้น Epoxy

พื้นอีพ็อกซี่ หรือ พื้น PU รับโหลดได้จริงหรือ

พื้นอีพ็อกซี่ และ พื้นพียูสามารถรับน้ำหนักรถโฟลคลิฟท์ได้จริงหรือเปล่า คำถามนี้กลายเป็นข้อสงสัยสำหรับท่านลูกค้าใหม่ที่ต้องการจะเลือกใช้พื้นอีพ็อกซี่ หรือลูกค้าที่เคยใช้งานพื้น Epoxy และพื้นพียูอยู่แล้ว สาเหตุเกิดจากความไม่มั่นใจและยังไม่มีผู้ให้ข้อมูลที่ดีพอหรือให้ความมั่นใจว่าใช้ได้ บทความนี้จะเขียนถึงหลักการรับน้ำหนัก ประเภทของการรับน้ำหนัก “Loading” ประเภทรถ Fork Lift และหลักการเลือกใช้งานสีอีพ็อกซี่เป็นพื้นโรงงาน

ประเภทของการรับน้ำหนัก

การรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีต พื้น Epoxy และพื้น PU มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศ์ทเมตร สำหรับคอนกรีตเริมเหล็กมี่ค่าการรับน้ำหนักอยู่ในช่วง 2300 – 2400 กก./ลบ.ม. การรับน้ำหนักสำหรับพื้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Static กับ Dynamic Load

การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU (Loading) จากการใช้งานรถโฟลคลิฟเป็นหัวข้อที่สำคัญมากว่าแรงที่กระทำกับพื้นเมื่อเรามีการใช้รถโฟล์คลิฟ (Forklift) เพื่อจะได้ทำการเลือกใช้สีพื้นและความหนาพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU ให้ถูกต้อง การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จากการใช้งานรถโฟลคลิฟมี 2 ประเภท คือ Static load และ Dynamic Load

Static load คือการรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จากรถโฟล์คลิฟในสภาวะจอดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งมีสกมารทางคณิตศ่าสตร์คำนวณการรับโหลดของพื้นได้โดยเลย ซึ่งหน่วยที่เราใช้วัดคือ lbs./Sq. ft. (PSF)

เคลือบพื้น epoxy_03

 Fig. 2 การรับโหลดของรถโฟล์คลิฟ

              Dynamic Load คือ การรับรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่ หรือพื้น PU ในสภาวะที่รถโฟล์คลิฟมีการเคลื่อนที่ เช่น การวิ่ง การเลี้ยว การเบรค การยกคานลิฟขึ้นหรือลง เป็นต้น ซึ่งการรับโหลดแบบนี้ต้องรู้ค่าสูงสุดที่พื้นสามารถรับได้ (Critical Load) ซึ่งมีค่าสูงกว่า Static Load แต่อย่างไรก็ตาม Dynamic load จากรถโฟล์ลิฟยังมีความรู้อยู่น้อยมาก อิกทั้งยังไม่มีสมการทางคณิตศาสตร์ออกมาให้เห็น ดังนั้นการแนะนำการใช้หรือการแนะนำความหนาพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PUจะได้จากการทดลองในห้องทดลองและการเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริงของลูกค้า ซึ่งสองกระบวนการนี้ ทาง VIC Coatings ได้ทำการเก็บข้อมูลไว้เป็นอย่างดี การรับโหลดพื้นอิพ็อกซี่หรือพื้น PU จะเกี่ยวกับการออกแบบระบบสีพื้นและความหนาเพื่อให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ เพื่อแนะนำให้ท่านผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเยืดอายุการใช้งาน

ประเภทรถโฟล์คลิฟ

พื้นอีพ็อกซี่ หรือพื้น PU รับโหลดได้จริงหรือ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะรถโฟล์คลิฟ (Forklift) จัดได้ว่าเป็นเหมือนปัจจัยที่ 5 ของเราที่ต้องมีรถยนต์ รถโฟล์คลิฟจัดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับระบบลอจิสติคส์ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีขนาด (Capacity) ตั้งแต่ 1 – 6 ตัน ตามลักษณะการใช้งาน รถโฟล์ฟลิฟสามารถแบ่งตามการใช้งานได้ 5 ประเภทตาท U.S. Market ดังนี้
1. Class I: 3, 4Wheel sit down Riders, Stand-Up Counterbalance Riders
2. Class II: Narrow Aisle Reach Trucks, Order Selectors, Turret Trucks
3. Class III: Walkie & Walkie/Rider & Center Control Pallet Trucks, Tow Tractors
4. Class IV: Engine Powered, Cushion Tire, Sit-down Rider Forklifts
5. Class V: Engine Powered, Pneumatic Tire, Sit-down Rider Forklifts

 

เคลือบพื้น epoxy_02

Fig 1. Classifications of Forklift Truck in the U.S. Market

หลักการเลือกใช้ พื้น อีพ็อกซี่ ตามน้ำหนักการรับน้ำหนัก

หลักการเลือกใช้ ความหนาพื้น อีพ็อกซี่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม การพิจารณาเลือกประเภทและความหนาของฟิล์มสีที่ใช้หรือระบบสี อีพ็อกซี่ ที่ใช้ให้เลือกจาก “Dynamic Load” เป็นเกณฑ์ ซึ่งมีหลักพิจารณาดังนี้

  1. พื้นโรงงานที่งานแบบทั่วไป กิจกรรมที่ทำไม่มีการใช้งานหนัก หากมีน้ำหนักก็ไม่ควนเกิน 1 ตัน กิจกรรมที่ทำ เช่น คนเดิน ใช้แฮนด์ลิฟท์ลากของ รถเข็น เป็นต้น พื้นกลุ่มนี้จะเรียกว่า “General Use” สีอีพ็อกซี่สำหรับการใช้งานทั่วไป จะเป็น พื้น Epoxy Coating และ สี Epoxy Self Leveling ความหนา 2 มิลลิเมตร
  2. พื้นโรงงานอุตสหกรรมที่มีการใช้รถโฟล์คลิฟท์ น้ำหนักรม รถกับน้ำหนักบรรทุก 3 – 4 ตัน ให้เลือกใช้ พื้น อีพ็อกซี่ ระบบความหนา 3-4 มิลลิเมตร
  3. พื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก ที่มีการใช้งาน Dynamic Load ประมาณ 4 – 6 ตัน ให้เลือกใช้ สี Epoxy self leveling ระบบความหน้า 5 – 6 มิลลิเมตร

หากท่านที่กำลังมองหาผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการรับโหลด พื้นอีพ็อกซี่ หรือ พื้นพียู สามารถติดต่อเราได้ครับ เรามีทีมงาน Technical Support ที่จะเข้าทำการสำรวจหน้างานและให้คำปรึกษาท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ๆทั้งสิ้น

กล่าวโดยสรุป พื้นอีพ็อกซี่ สามารถใช้งานเป็นพื้นโรงงานที่มีการใช้รถโฟล์คลิฟท์ แฮนด์ลิฟท์ รถเข็นและคนเดินได้ เราสารถออกแบบระบบสีอีพ็อกซี่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน พื้น Epoxy สามารถออกแบบได้หลากหลายขึ้นกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งการเลือกระบบ สี Epoxy ให้เลือกจากการรับน้ำหนักที่เป็น “Dynamic Load” เป็นเกณฑ์เพื่อลดความเสียหายจากการใช้งานและเพิ่มสมรรภาพ พื้นEpoxy เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Technical Support

Hot Line: 02-047 6375

Telephone: 086-515 4601

Mobile: 062-259 3979

Line id: vic5979

e-Mail: pongsak@vicepoxyflooring.com

Website: www.vic-coatings.com