รูปแบบพื้นอิพ็อกซี่ (Epoxy types)

พื้นอิพ็อกซี่ เป็นพื้นเคมีสังเคราะห์ที่กำลังไดรับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติ>เด่นด้านความคงทน สวยงามและการบำรุงรักษาง่าย พื้นอิพ็อกซี่ ได้รับความนิยมมากในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพราะคุณสมบัติด้านการปกป้องผิวคอนกรีต จากการทำลายของสารเคมี กรด-ด่าง ความชื้นและการกระแทกจากอุบัติเหตุต่างๆ จากการขนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นอีพ็อกซี่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเรซินอีพ็อกซี่กับฮาร์ดเด็นเนอร์ (Polyamine) ได้สารพลาสติกแบบแข็ง   (rigdid plastic) ที่มีความสารถในการยึดเกาะอย่างดีเยี่ยมบนพื้นปูน และทนทานต่อการใช้งานแบบขัดถู การรับน้ำหนัก การใช้งานหนักได้ดี

 

พื้นอิพ็อกซี่สามารถออกแบบให้มีได้หลายชั้นตามความต้องการของชื้นงาน โดยหากมีความหนามากกว่า  2 มิลลิเมตรเราเรียกว่า Epoxy Sef Leveling หากความหนาน้อยกว่านั้นเรียกว่า อีพ็อกซี่โคทติ้งส์  โดยพื้นอิพ็อกซี่มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 1. ไม่ม่รอยต่อและรูพรุน
 2. หลากหลายสีสัน, การติดตั้งและแบบผิว
 3. ทนทานต่อการใช้งาน
 4. ทนทานต่อสารเคมี, กรด-ด่างและความชื้น
 5. ทนทานต่อการใช้งานรถโฟล์คลิฟ
 6. มีช่วงการใช้งานอุณหภูมิกว้าง จาก -40 ไปจนถึง 75 องศาเซลเซียส
 7. ทำความสะอาดง่าย

พื้นอิพ็อกซี่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามการใช้งาน คือ

 1. พื้นepoxy Mortar มีความแข็งแรงและทนทานสูงสุด เหมาะสำหรับพื้นที่ต้องการรับโหลดสูงๆ เช่น ลานโหลดสินค้า และใช้ได้ดีที่ช่วงอุณหภูมิต่ำ -40 องศสเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับงานห้องเย็น
 2. พื้นepoxy self leveling มีความเงางามสุงสุด มีความยืดหยุ่นดีมาก เหมาะกับพื้นโรงงานทั่วไปไปนถึงพื้นแบบ Heavy Duty
 3. พื้นepoxy coating มีราคาถูกที่สุด เหมาะกับดรงงานทั่วไป
 4. พื้นepoxy anti-static พื้นที่ออกแบบสำหรับพื้นที่ปลอดไฟฟ้าสถิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีหรืออิเล็กทรอนิค

รูปภาพแสดงรูปแบบพื้นอีพ๊อกซี่รูปแบบต่างๆ

1441358884612 1441358883839

 

14413588828751441358881249